Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: Guys pa explain naman ano pagkakaiba nito  (Read 3963 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
Reply #30
05-08-18 07:25 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 3551
Thank You: 90
Reputation: 0
tisoy_of_manila has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
kayo ba na ang may maraming alam!  bakit nyo naman binibigyan ng malisya ang larawan ni kristo?  malamang nung ginawa yang larawan nya ay panahon na mahahaba ang buhok ng mga lalake
Reply #31
05-15-18 07:16 AM
 • Full Member
 • ***
 • Online
 
Posts: 1286
Thank You: 3
Reputation: 0
ukok102nak has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
sa muling pagkabuhay ng mga patay o sa paghuhukom
ang mga mukha at anyo parin ba natin ngayon ang ating makikita
at ang mga mukha at anyo ngayon na pamilyar sa ating lahat
Reply #32
05-15-18 07:37 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 3551
Thank You: 90
Reputation: 0
tisoy_of_manila has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : ukok102nak on 05-15-18 07:16 AM
sa muling pagkabuhay ng mga patay o sa paghuhukom
ang mga mukha at anyo parin ba natin ngayon ang ating makikita
at ang mga mukha at anyo ngayon na pamilyar sa ating lahat
malamang hindi na kasi kung kayo ay mag asawa dito sa mundo
doon kayo ay paranf magkapatid na lamang
Reply #33
05-16-18 04:16 PM
 • Full Member
 • ***
 • Online
 
Posts: 1286
Thank You: 3
Reputation: 0
ukok102nak has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ang pagkaunawa mo pala ay iba na ang mga itsura ng mga mukha natin sa araw ng pagkabuhay na mag uli o ng paghuhukom
parang Hindi na pala natin mamumukhaan ang mga gumawa ng mga kasalanan sa atin
at mga gumawa ng mga matindi na kasalanan sa mga lahat ng tao sa mundo
tulad nalang halimbawa ni Hitler at mga iba pang mga katulad nya
dapuwat may nabasa ayon sa itsura ng mukha na ilang kapanahonan na ang nangakalipas ngunit naaninag parin ng mga nangakaalam
sa kanilang mga pamilyar na mukha

Lucas 9: 29. At samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kaniyang mukha, at ang kaniyang damit ay pumuti, at nakasisilaw. 

30. At narito, dalawang lalake ay nakikipagusap sa kaniya, na ang mga ito'y si Moises at si Elias; 

31. Na napakitang may kaluwalhatian, at nangaguusapan ng tungkol sa kaniyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. 
32. Si Pedro nga at ang kaniyang mga kasamahan ay nangagaantok: datapuwa't nang sila'y mangagising na totoo ay nakita nila ang kaniyang kaluwalhatian, at ang dalawang lalaking nangakatayong kasama niya. 
33. At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kaniya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito: at magsigawa tayo ng tatlong dampa; isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias: na hindi nalalaman ang kaniyang sinasabi.
 34. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay dumating ang isang alapaap, at sila'y naliliman: at sila'y nangatakot nang sila'y mangapasok sa alapaap. 
35. At may tinig na nanggaling sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang aking Anak, ang aking hirang: siya ang inyong pakinggan. 
36. At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nagiisa. At sila'y di nagsisiimik, at nang mga araw na yao'y hindi nila sinabi kanino mang tao ang alin man sa mga bagay na kanilang nakita. 

mukha atang Hindi parehas ang idea mo
sa muling pagkabuhay ng mga patay o sa paghuhukom
na kun ang mga mukha at anyo parin ba natin ngayon ang ating makikita
at ang mga mukha at anyo ngayon na pamilyar sa ating lahat
pero huwag ka nang mag atubili na padaliin ang kunklusyon dahil maaalaman natin kapag may basehan ang iyung mga sinabi
ayon sa mga bagay na mga mabuti na nangasusulat

Quote:
malamang hindi na kasi kung kayo ay mag asawa dito sa mundo
doon kayo ay paranf magkapatid na lamang


. ... paano nga kaya nagkaroon ng kaalaman si Pedro at ang mga kasamahan nito tungkol sa hitsura ng mukha ni Moises at Elias
na ilang kapanahonan na ang lumipas bago umiral ang mga tulad nilang mga apostol at mga alagad ng
panginoong hesukristo
may nagdrawing ata noon sa mga hitsura ng mga mukha ng mga kinasiyahan ng
panginoong dios na mabuti at Hindi makapagsisinungaling  ... .Reply #34
05-20-18 03:33 AM
 • Full Member
 • ***
 • Online
 
Posts: 1286
Thank You: 3
Reputation: 0
ukok102nak has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
mukan mas mahirap sumagot ng mga tanong kesa magbasa
according unto our observation sa topic na to
Reply #35
06-09-18 08:44 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Offline
 
Posts: 6115
Thank You: 195
Reputation: 0
dodong143 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 01-12-18 07:10 PM
Ang utos ng Dios ay huwag mong yuyukuran o paglilingkuran ang larawan o rebulto.

yung rebulto eh hindi yun Diyos. kung si apostle Pedro yong larawan eh hindi siya tatawaging Diyos Pedro.

Quote:
Ang pagpupunas, pagdadamit, pagpoprosesyon, pag-aalay ng bulaklak sa rebulto o larawan ay isang uri ng paglilinkod sa larawan o rebulto.
Ang pagluhod sa larawan o rebulto ay bawal din.

yong mga dolls o statues ng ating national hero eh binihisan,etc at hindi naman siya matatawag na Diyos Jose Rizal , etc.

Reply #36
06-12-18 05:11 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6200
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : dodong143 on 06-09-18 08:44 PM
yung rebulto eh hindi yun Diyos. kung si apostle Pedro yong larawan eh hindi siya tatawaging Diyos Pedro.

yong mga dolls o statues ng ating national hero eh binihisan,etc at hindi naman siya matatawag na Diyos Jose Rizal , etc.

Dong, yan bang sinasabi mong manika at rebulto ng mga bayani e, dinadasalan at niluluhuran din saka pinuprosesyon din ba ang mga yan? Magpapalusot ka rin lang kamang-mangang palusot pa. Yung rebulto nyo niluluhuran, pinupunasan ng panyo dahil nanampalatayang pagagalingin sya ng rebulto, ipinuprosesyon at malinaw na sinasamba kasi yung ang paniniwala nyo na ayaw lang aminin. Pupunasan ba para ano? Hahalikan ba para ano? Luluhuran ba para ano? May nakita nga ako halik ng halik tapos umiiyak pa at cross ng cross sa rebulto, ano tawag mo doon?

Kaya nga sa pangalan pa lang ng samahan nyo makikita mo na kung ano kayo e...


KATO-LIKO.
Reply #37
06-12-18 09:30 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1278
Thank You: 83
Reputation: 0
sunstriker has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
saan nga mababasa na ipinagbawal ni Jesus imahe nya at imahe ng mga Santos? kung wala mangmang ka rin.
Reply #38
06-13-18 12:23 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6200
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : sunstriker on 06-12-18 09:30 AM
saan nga mababasa na ipinagbawal ni Jesus imahe nya at imahe ng mga Santos? kung wala mangmang ka rin.

Kasing mangmang ng tanong mo. Saan mo mababasa na nagpapagawa sya ng rebulto nya o sinabi ng Dios na igawa sya ng rebulto? Kasi ang nais at ibig ng Dios na gawin ng tao ipinasulat ng Dios para malaman ng tao. At isa sa mga aral ng kasulatan ay ang huwag hihigit sa mga bagay nasusulat.

Ngayon, kung hindi nasusulat yan, kaninong aral yan na ang Dios dapat igawa ng rebulto?


Naman! Isa na nmang kamang-mangang palusot.

Hindi ko pwedeng sabihing ang isang bagay na kamang-mangan ay isang mabuting aral. Lalabas nagsisinungaling ako. 

Kaya yung bobo hindi mo pwedeng tawaging matalino kasinungalingan yon at ang magsinungaling  ay isang gawaing masama. Tama!?
Reply #39
06-14-18 03:40 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Offline
 
Posts: 6115
Thank You: 195
Reputation: 0
dodong143 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 06-12-18 05:11 AM
Dong, yan bang sinasabi mong manika at rebulto ng mga bayani e, dinadasalan at niluluhuran din saka pinuprosesyon din ba ang mga yan? Magpapalusot ka rin lang kamang-mangang palusot pa. Yung rebulto nyo niluluhuran, pinupunasan ng panyo dahil nanampalatayang pagagalingin sya ng rebulto, ipinuprosesyon at malinaw na sinasamba kasi yung ang paniniwala nyo na ayaw lang aminin. Pupunasan ba para ano? Hahalikan ba para ano? Luluhuran ba para ano? May nakita nga ako halik ng halik tapos umiiyak pa at cross ng cross sa rebulto, ano tawag mo doon?

Kaya nga sa pangalan pa lang ng samahan nyo makikita mo na kung ano kayo e...


KATO-LIKO.

dinasalan at niluhuran naman ang walang imahe sa harap nyu. eh yong wall o hangin o pastor o ano ang nasa harap nyu ,eh mga Diyos pala at pwede ring tatawaging Diyos hangin o Diyos wall , Diyos pastor/ministro, etc.

Reply #40
06-14-18 05:04 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1278
Thank You: 83
Reputation: 0
sunstriker has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 06-13-18 12:23 AM
Kasing mangmang ng tanong mo. Saan mo mababasa na nagpapagawa sya ng rebulto nya o sinabi ng Dios na igawa sya ng rebulto? Kasi ang nais at ibig ng Dios na gawin ng tao ipinasulat ng Dios para malaman ng tao. At isa sa mga aral ng kasulatan ay ang huwag hihigit sa mga bagay nasusulat.

Ngayon, kung hindi nasusulat yan, kaninong aral yan na ang Dios dapat igawa ng rebulto?


Naman! Isa na nmang kamang-mangang palusot.

Hindi ko pwedeng sabihing ang isang bagay na kamang-mangan ay isang mabuting aral. Lalabas nagsisinungaling ako. 

Kaya yung bobo hindi mo pwedeng tawaging matalino kasinungalingan yon at ang magsinungaling  ay isang gawaing masama. Tama!?
eh di malaya tayong gumawa ng rebulto ni Jesus at ng mga Santos kasi sabi sa bibliya "MAY MAS MAHALAGAPA KAYSA NASUSULAT NA HND PA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT" ang ipinagbawal lng ay rebulto ng mga diosdiosan MALINAW PO YUN. hindi diosdiosan si Jesus . intindihin mo nga BAWAL GUMAWA NG diosdiosan na nasa langit at sa tubig at sa himpapawid . PAGDIKITIN MO IBON AT TAO. ULO IBON KATAWAN TAO. ULO ISDA KATAWAN TAO. SI JESUS KAWANGIS NG TAO.
Reply #41
06-14-18 05:51 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6200
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : sunstriker on 06-14-18 05:04 PM
eh di malaya tayong gumawa ng rebulto ni Jesus at ng mga Santos kasi sabi sa bibliya "MAY MAS MAHALAGAPA KAYSA NASUSULAT NA HND PA NASUSULAT SA BANAL NA AKLAT"
 

May  mahalaga pa kaysa nasulat na hindi pa naisusulat sa banal na aklat???

Walang kanyang katha ang biblia sir baka gawa-gawa mo lang yang may mas mahalaga pa kaysa nasulat na hindi pa naisulat sa banal na aklat.

Ito ba ang sinasabi mo talata sir?

At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin.
(John 21:25)


Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kaniyang mga alagad, na hindi nangasusulat sa aklat na ito:
(John 20:30)

Wala sir na nag sasaad na may hindi naisulat na mas mahalaga pa sa nasulat.

Alam mo ba na mas mahalaga yung naisulat kaysa sa pag-aakala mo.

Basa.

Isaiah 34
16 Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin: kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama; sapagka't iniutos ng aking bibig, at pinisan sila ng kaniyang Espiritu.

Malinaw ang sabi.

"kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama"

At isa pa lahat ng naisulat ay kinasihan ng Dios na maisulat.
Meaning wala na talaga dapat pang idagdag dahil Dios na mismo ang nagpagawa.

2 Timoteo 3
16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:
17 Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

Sir, kitang-kitang ang pagbaluktot nyo sa kasulatan para lang mabigyang hustisya yan pag gawa nyo ng imahe kuno ng Dios.

Isa pa itong si dudung o!

Quote:
Originally Posted by : dodong143 on 06-14-18 03:40 PM
dinasalan at niluhuran naman ang walang imahe sa harap nyu. eh yong wall o hangin o pastor o ano ang nasa harap nyu ,eh mga Diyos pala at pwede ring tatawaging Diyos hangin o Diyos wall , Diyos pastor/ministro, etc.

Eto sabi ng biblia para may matutunan ka ng hindi yung aral ng pope ang pinaniniwalaan mo.

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."
(John 4:24)


Basa-basa rin pag may time!
Wag lang makinig sa mga kwentong pambata ni pader.
Reply #42
06-15-18 08:02 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Offline
 
Posts: 6115
Thank You: 195
Reputation: 0
dodong143 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 06-14-18 05:51 PM

Isa pa itong si dudung o!

Eto sabi ng biblia para may matutunan ka ng hindi yung aral ng pope ang pinaniniwalaan mo.

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."
(John 4:24)


Basa-basa rin pag may time!
Wag lang makinig sa mga kwentong pambata ni pader.


selective verses? basa-basa lahat pag may time!

Colossians 1:15

New International Version

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

=========================

John 14:9

New International Version

Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?

Reply #43
06-15-18 04:51 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6200
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : dodong143 on 06-15-18 08:02 AM
selective verses? basa-basa lahat pag may time!

Colossians 1:15

New International Version

The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

=========================

John 14:9

New International Version

Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?

So, ano konek nya sa paggawa ng rebulto? Sinabi dyan na igawa sya?
Ni wala nga kayong larawan ni Hesus para masabi mong iyan nga ang imahe nya. Sus!
Ni sa pananalangin nga ito ang itinuturo ng biblia...

Mateo 6


6 Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.
7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.
8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.
9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

Kita mo sa itinurong tamang pananalangin bagsak na kayo.
Huwag daw paulit-ulit. Sa Amang nasa langit daw manalangin hindi sa mga santo nyo.

Bawal nga yung ginagawa nyo kasi yan matatawag na pagsanguni sa mga patay.

Bawal yan!
Wala ba kayong matinong aral
Basa!

Levitico 19:31 “Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos.”

Levitico 20:6 “Ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan.”

Ang dami nyong patay na sinasang-gunian.

Dios na mahabagin!Reply #44
06-16-18 09:37 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Offline
 
Posts: 6115
Thank You: 195
Reputation: 0
dodong143 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 06-15-18 04:51 PM

So, ano konek nya sa paggawa ng rebulto? Sinabi dyan na igawa sya?

ito yung verse nyo:

Code: [Select]
Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan."
ito naman ang sagot ko:

Code: [Select]
Jesus answered: "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?
Quote:
Ni wala nga kayong larawan ni Hesus para masabi mong iyan nga ang imahe nya. Sus!
Ni sa pananalangin nga ito ang itinuturo ng biblia...

wala rin kayong larawan ni Jesus to compare to ours.

ipakita nyo na na totoong larawan ni Jesus.

Quote:
Mateo 6

6 Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.
7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila.
8 Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya.

Matthew 26:44

So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again.

Quote:
9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.

meron naman yan sa rosary namin.

Pages: 1 2 [3] 4   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 08-19-18 10:23 AM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.099 seconds with 21 queries.