Wonderful story: Isang babae ang lumapit sa Pastor. - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: Wonderful story: Isang babae ang lumapit sa Pastor.  (Read 3482 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Reply #15
11-25-17 03:14 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.

visit www.thebereans.net to see religious cults profile.

Makikita natin yung mga mali at twisted na aral nila.

WALANG PERPEKTONG SIMBAHAN ARALIN NATIN YUNG JUSTIFICATION AT SANCTIFICATION.

YUNG PAGKAKALOOB GINAGAWA ITO NG MGA MANANAMPALATAYA PARA SUPORTAHAN ANG SIMBAHAN AT MISYON... TANDAAN NATIN NA ANG BABAENG BALO NA TINUKOY NI HESUS AY NAGKALOOB NG LAHAT NG KANYA SA TEMPLO AT ANG UNANG IGLESIA NA NAGKALOOB KAY PABLO AT SA GAWAIN KAHIT SILA AY MAHIRAP.


Hebreo 10
5 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;

Para saan kamo yung pagbibigay?

Maligtas ang lahat ang ibig ng Dios.

At ang templong tinutukoy ng Dios ay ito.

Corinto 3
17 Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo.

Anong Templo?


Corinto 3
16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 17 Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo.

Para kasi itong templong ito ang tinutukoy mo sir.


Gawa 17
24 Ang Dios na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay;


Saka paano mong nasabing ikaw po ang tama?

At yung mga nagkomento ay kulto na agad para sa'yo.

Hindi ba pagmali-mali ang mga komento ay katawa-tawa lang dapat para sayo at sa nakabasa?

Humuhusga ka ng walang batayan, iyan ba ang masasabing nasa Dios?
Reply #16
11-25-17 09:38 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
You posted some verses which are not connected to the topic even that verse which are out of context.

ANO BANG IBIG SABIHING NG TEMPLO kaya hindi niya kailangan ng hain?

Una ang templo ay maaring spiritual ng templo o katawan.

Pero bakit ba magpapagawa ng templo o simbahan si Kristo kung kailan hindi naman kailangan pala ang mga handog para ipagawa ito?

Nagbabasa po ba kayo ng Bibliya ng ipagawa ni Solomon ang Templo? Anong ginamit niya hindi ba mga kaloob ng mga Israelita? At ano ba ang ginamit upang magkaloob ang unang iglesia hindi ba mga ari arian ng mga Mananampalataya?

Tapos sasabihin mong hindi kailangan ng kaloob? Hindi ko alam kung anong nais mong iparating sa mensahe mo pero i think masyadong magulo ang mga post mo.

Tsaka alamin mo muna kung ano ang ibig sabihin ng kulto! Yung mga aral dagdag o bawas o twisted at gawa gawa ng mga tao liban sa mga verses na ginagamit na hindi tama ang pagkakagamit para sa personal na paniniwala o interest.

_______________________________________________________________________________ ___________

When trying to distinguish between tithes and offerings, it is important to first understand the concept of tithing. Christians today often think that what they give to their local church is a tithe, when in reality it is an offering. Christian tithing is a misnomer because Christians are under no obligation to fulfill the command to tithe as given to the Israelites as part of the Mosaic Law. The tithe was a requirement of the Law in which all Israelites were to give 10 percent of everything they earned and grew to the tabernacle/temple (Leviticus 27:30; Numbers 18:26; Deuteronomy 14:24; 2 Chronicles 31:5). The New Testament nowhere commands, or even recommends, that Christians submit to a legalistic tithe system. Paul states that believers should set aside a portion of their income as an offering, but this is not a tithe (1 Corinthians 16:1–2).

God expected the Israelites to honor Him by giving the first fruits of what He gave to them. Leviticus 27:30 states, “And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD’S: it is holy unto the LORD.” Giving the 10 percent tithe was commanded of the Israelites and was therefore an obligation. When Christ died on the cross, He fulfilled the requirements of the Law and made the mandatory 10 percent tithe obsolete. To continue to insist that it is still in effect is to nullify, at least in part, the sacrifice of Christ and return to the idea of justification by works and law-keeping. The first fruits offering found its fulfillment in Jesus. “But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep” (1 Corinthians 15:20).

An offering is that which is freely given by Christians to the work of the Lord, the local church, and/or ministries and missions. But offerings are far more than simply the check we write on Sunday. We are to offer much more to God than our monetary resources. Romans 12:1 exhorts us to offer our bodies “as living sacrifices, holy and pleasing to God” as part of our worship. Romans 6:13 gives the reason for offering ourselves: because we are “those who have been brought from death to life,” and, as such, we are to “offer the parts of your body to him as instruments of righteousness.” God is not nearly as interested in our monetary offerings as He is in our submission and obedience. The truth is that He doesn’t need our resources to accomplish His plans and purposes. After all, He owns the cattle on a thousand hills (Psalm 50:10) and needs nothing from us. What He desires, however, and what He values, is the heart that overflows with gratitude and thanksgiving to the God who saved us and who gives us all things, knowing our needs before we even ask (Matthew 6:. Such a heart gives generously, willingly, and cheerfully in response to the love and grace that abound in Christ (2 Corinthians 9:6–8).

-Gotquestions.org
Reply #17
11-25-17 11:10 PM
 • PinoyDen Adik
 • ******
 • Male Offline
 
Posts: 26021
Thank You: 407
Reputation: 2
haunted16 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : clayd on 09-10-17 02:20 PM
Magfocus sa aral ng Doktrina ng panginoong Hesus sa mga tunay na mangangaral hindi ng mga pastor na bulaan. Pero hindi ko nilalahat.  Dati akong born again 3 years sa NEW LIFE CHRISTIAN CHURCH AKO pero umalis na ako pagkat para kaming mga tanga pinagloloko lang pala kami ng pastor namin para sila ay magkaroon ng sure money linggo linggo kaya sure money kasi ang ikapu siguradong 10% na pera yan kada tao kung halimbawa ang miyembro ay kumita ng 10k so sa pastor na ang 1k o kya 1 million so tiba tiba may 100k instant ang pastor di pa kasama doon ang bigay ng asawa ng mga myembro nila at hindi lang linggo linggo yun bawat may pagkakatipon may ikapuan  grabe pati bible study nga namin eh meron pa din ano ba yan.. .. Ok na sana masipag sana ako mag ikapu pero noong naintindihan ko ang totoong aral na sa panahon lang pala yun ng lumang tipan ipinatupad ang pag iikapu sa mga anak ni levi na mga saserdote pagkat nang palitan ang pagkasaserdote nila ni Hesus   nabago na ang utos  at ang utos ay ang nakasulat sa (2 CORINTO 9:7 ) napaisip ako aba tatlong taon na pla kami pinagloloko ni pastor tsk tsk, bigay ako ng bigay ng ikapu hindi naman pala aral ni Kristo yon . kaya lubos akong nagpapasalamat sa Dios sa kanyang awa't biyaya natagpuan ko ang tunay na iglesiang nakasulat sa Biblia at hindi iglesiang tinayo ng tao at kanya kanyang title pa talaga ah may VICTORY CHURCH ,May JESUS IS LORD CHURCH may UNIDA christian church, NEW LIFE at marami pang iba. ... Ni hindi mo nga mababasa sa Bible kung nag exist nga ba ang mga title na yan... i'm sorry hindi ako umaatake ah nagsasabi lang ako ng totoo kung nasasaktan man kayo im sorry pero sabi nga masakit ang katotohanan.

may awa ang Dios malay mo after mo mabasa ito maliwanagan ka kapatid. at purihin mo ang Dios . walang ibang iglesia o Church Ang  ipinangangaral ng mga apostol noon pang una sa tulong ng Dios kundi ang  IGLESIA ng DIOS o Church of God lamang.


I Corinto 1:2
  > Sa IGLESIA NG DIOS na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon:


kahit saan mapunta si apostol pablo sa galacia ,sa efeso ,colosas etc ay Iglesia pa rin ng Dios  ang kanyang binabanggit. dahil yun ang Iglesiang pagmamay ari ng Dios ama sa Pangunguna ng panginoong Hesus.


ngayon naman sa ikapu .... ang pagtulong ay walang porsye porsyento tandaan ninyo mga kapatid walang masama magbigay ng ikapu o mas mababa pa sa ikapu o humigit pa sa ikapu. pagkat puso mo ang masusunod maluwag sa kalooban hindi napipilitan at pinaka importante ang may kalakip na pag ibig.. wag ka magbigay kung labag sa iyong kalooban.   

  Ang masama ay ang mag turo ng maling aral na hindi naman itinuturo ng Biblia at para maligaw ang mga tao.  gaya ng pagbibigay ng ikapu na hindi pa rin itinitigil ng mga pastor .

at hindi lang po yan may mga iba pang maling aral ng born again na itinuturo sa akin gaya nang speaking of katangahan este speaking of tongues daw kuno..  tinuruan pa ko ni pastor mag speaking ot tongues magsisimula.daw sa "rararara" na hndi daw maiintindihan ng mga demonyo ang salitang lumalabas sa bibig ko kahit mag imbento ako ng gaya ng " hasha balabashata kumprem bashra sisbumba !! etc etc ....  kalokohan pala lahat ng yan eh . baka pag narining ako ng lahat ng lahi sa buong mundo tanungin ako anong lengguwahe yan saan mo napulot yan?  hahahahha

kung natatandaan ninyo noong magsalita ng ibat ibang wika ang mga apostol mababasa sa aklat ng mga gawa may mga nakarinig dito ng mga ibat ibang mga lahi at ang sabi " diba mga judio o hebreo ang mga ito bakit sila nakakapagsalita ng salita ng wika natin ? ibig sabihin mga kapatid nakapagsalita sila ng language ng ibang country sa tulong ng espiritu santo. kung gusto po ninyo malaman ang ibang patunay na niloloko lang kayo ng mga pastor ninyo magbasa po kayo mga kapatid ng Biblia unawain ninyong mabuti . pwede rin po ninyo akong i private message  para malaman ninyo ang aral ng Panginoong Hesus na sa Biblia lamang nakabase. hindi dinagdagan hindi binawasan.


SALAMAT SA DIOS SA KANYANG KALOOB NA DI MASAYOD !
pasensya na ,pero mukhang ang laki ng galit mo sa mga pastor ng ibang religion?nagbibigay ka pa ng false testimony na kinukuha nila ang ikapu para ibulsa as in lahat talaga?saan ka ba nakakita nh simbahan na binulsa ng mga pastor o mangangaral nila ang lahat ng koleksyon ng mga myembro,huwag po magmalinis,yung punong mangangaral po ba ng Iglesia ng Diyos ay hindi kumukuhasa koleksyon ng kahit magkanong kusing para tustusin sa kanyang sarili?reality check iilang simbahan lang ang nagprapraktis ng unpaid ministry,o paglilingkodng walang sweldo,nabibilang ba ang mangangaral nyo doon?
Reply #18
11-26-17 11:27 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.
Reply #19
11-27-17 05:23 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Sir ang ibig kong ipakita lang ay mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa templo kaya nga ang aral e magbigay ayon sa dikta ng puso at hindi ang ten percent na inaaral ng ilan kaya kung papansinin mo e, nagsisiyaman ang mga puno. Makapagkakalat ka ng salita ng Dios kahit wala yung templong bato.

Isa pa ang sabi mo..


Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Ano tawag mo dito.

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 10:55 PM
"What is The Old Path / Members Church of God International / Ang Dating Daan?"

Answer: The Old Path is the radio and TV program of Eliseo Soriano, the founder of the Members Church of God International (MCGI), based in the Philippines. The Tagalog name of The Old Path is Ang Dating Daan (ADD). The Members Church of God International should be considered a Christian cult, due to its denial of some orthodox biblical doctrines and its exclusivity.

Eliseo Soriano, called by members of his church “Brother Eli,” was a disciple of the late Nicolas Perez, the founder and presiding minister of “Church of God in Christ Jesus, the Pillar and Ground of the Truth,” another religious organization that separated from the “Church of God,” founded by Felix Manalo. Soriano goes by the title of “Overall Servant”; he also refers to himself as “Wise One,” “Walking Bible,” “Modern Jeremiah,” “Appointed One,” and “He Who Holds the Key.” Soriano has lived in exile from the Philippines since 2005 due to legal challenges, including charges of slander and an accusation of homosexual rape.

Eli Soriano boldly proclaims himself “the most sensible preacher of all time.” Soriano makes use of television, radio, and social media programs utilizing a question-and-answer method to propagate his teachings. His method of biblical interpretation is extremely literalistic, but he does not utilize sound hermeneutical principles. The Members Church of God International has no written statement of faith, which may be due to the fact that Soriano often contradicts his own teachings. Soriano is also known for his profanity, spitting, and bad-mouthing of his debate opponents on live TV.

The Members Church of God International runs many charities in the fields of medicine, education, environmentalism, and social work. Overshadowing its charitable work, however, is the organization’s false doctrine. Members Church of God International teaches its own version of Docetism. Soriano teaches that Jesus is not a human being but only God and that Jesus only seemed to be human. This false teaching is refuted by 1 John 4:2–3, “This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.” The apostle John essentially says that the belief that Jesus Christ did not become a true human being is anti-Christian.

Soriano doesn’t believe in the doctrine of the Trinity; instead, the Members Church of God International teaches that God the Father, God the Son, and the Holy Spirit are only “three powers in heaven.” According to Soriano, Christ is only a “mighty God,” not the “Almighty God,” while the Holy Spirit is only a literal power of God.

Members Church of God International also teaches the following:

– God has human body parts like arms, eyes, and feet. But God has no knees, since He will not worship any other gods (there are many gods according to Soriano). Scripture says that the true God has no physical body parts for He is Spirit (John 4:24).

– God is residing in His own planet somewhere in the universe. This teaching is somewhat similar to the Mormon doctrine that the gods who came down to earth were residing near a planet named Kolob.

– God is not omnipresent. He can choose to be in one place and absent in another. This flatly contradicts the teaching of the Bible, which says God is omnipresent. “‘Am I only a God nearby,’ declares the Lord, ‘and not a God far away? Who can hide in secret places so that I cannot see them?’ declares the Lord. ‘Do not I fill heaven and earth?’ declares the Lord” (Jeremiah 23:23–24).

– Salvation comes through joining the Members Church of God International, being baptized, and performing works of righteousness. Consider this statement taken from Soriano’s website: “We believe that God is calling His people with determination to serve Him, bringing them in His fold, teaching them righteousness after baptism for their sins to be covered by the priceless blood of Christ poured in Mount Calvary, for the redemption of sin, to make them qualify for life eternal in heaven.” MCGI’s gospel is work-based, highlighting what man must do to be saved. In contrast, the Bible teaches that salvation is by grace alone through faith alone in Christ alone: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8–9).

– Celebration of feasts and Christmas are forms of idolatry, according to the Members Church of God International. MCGI also bans going to the movies and drinking alcoholic beverages, and women are prohibited from wearing make-up, wearing pants and tight shirts, and cutting their hair.

Many of the Members Church of God International’s doctrines are unbiblical. And there is certainly nothing in Soriano’s harangues of opponents that accords with the biblical instruction that a pastor “must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful” (2 Timothy 2:24).The popularity of The Old Path and the humanitarian work of MCGI notwithstanding, the Members Church of God International should be avoided.

Recommended Resource: The Kingdom of the Cults, revised and updated edition

Saka eto o...

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.

Paano mo na patunayang kulto kami e, nagkumento lang naman kami sa napuna namin.

At lumalabas din sa pahayag mo na ikaw ang tama.

Di ba sabi mo e..


Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Para kasi ikaw yung tinutukoy mo na..


Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:32 AM
Among pinagsasabi mo tangengot.

Gunggong!


Puna lang uli yan sir.
Reply #20
11-28-17 06:57 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
May tinukoy ba akong mahalaga ang mga templo at gusaling ginawa ng tao kesa sa kaligtasan? Meron din bang sinabi ako na sapilitan ang pagkakaloob? Ang mga mananampalataya ay ang templo ng Diyos at paanong masasabi na ikaw ay sumampalataya kay Hesus kung di mo Siya masunod? Sa aral at kalooban Niya.

Ang maling turo ng kulto ay dapat natin alamin at wag one sided kaya nga bisitahin mo ang thebereans.net

Pinupuna mo ang mga bagay na di mo naiintindihan!

Get on with it.
Reply #21
11-30-17 06:53 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ako ba ang hindi makaunawa
ng mga post mo.
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.


 
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.

Paano mo na patunayang kulto kami e, nagkumento lang naman kami sa napuna namin.

At lumalabas din sa pahayag mo na ikaw ang tama.

Di ba sabi mo e..


Para kasi ikaw yung tinutukoy mo na..


Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:32 AM
Among pinagsasabi mo tangengot.

Gunggong!


Sir nagkomento lang kami pero pinagbintangan mo na kaming mga kulto. 

ikaw yung tugma dito sa sinabi mong...


Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.
Reply #22
12-06-17 07:29 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ang sabi ng Dios ay ito...


Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit.


Luke 21:15
Reply #23
12-06-17 10:37 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ano bang hindi mo nauunawaan sa sinabi ko sige isa isahin natin.

Nagbabase lamang tayo sa Bibliya meron kasing mga nagdadagdag at nagbabawas nito o iba ang interpretasyon. Hindi komo sinabi mong marami kang alam eh tama ka na kung wala sa iyo ang Espiritu ng Kaliwanagan at Katotohanan paano mo masasabing tama ka at nauunawaan mo ng lubos ito?

Hindi ko alam kung ano ang pinupunto mo pls clarify kung anong mali sa sinabi ko? Maliwanag naman ayan pinapaliwanag pang lalo mula sa Bibliya.

Sino bang nakakaunawa ng higit sa Salita ng Diyos kundi ang mga kinasihan ng Espiritu Santo gaya ng nasusulat:


1 Corinthians 2King James Version (KJV)

2 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.

3 And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.

4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

5 That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

6 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:

7 But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:

8 Which none of the princes of this world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory.

9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10 But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11 For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12 Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13 Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14 But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

15 But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.

16 For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? but we have the mind of Christ.
Reply #24
12-07-17 11:04 AM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-06-17 10:37 PM
Ano bang hindi mo nauunawaan sa sinabi ko sige isa isahin natin.

Una paano mo nasabi na kulto kami dahil lang nagbigay kami ng komento sa post mo?

Ang sinabi  lang naman namin ay ito...

Quote:
Originally Posted by : Ekiz55 on 11-19-17 01:44 PM
Tama desisyon nung babae umalis na sya sa church na yan kasi ang daming lalang ng diablo...may church naman na walang ganyan eh..pede ka ba magsimba na may dalang baso at iikot ikot ka sa church para lang di mo mapansin ang lalang ng diablo... nakuha ko ang point ng kwento..kaso paano ka makaka fucos sa Dios kung mga katabi mo lalang ng diablo..


Quote:
Originally Posted by : luna_spark on 10-13-17 09:47 PM
This is a good story but misleading in real world.

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 11-08-17 07:40 PM
Sa pag-analisa ko sa kwento mukhang nasa mali ngang samahan yung babae kasi ang sabi nya e..

Ang mga nakita nya sa loob ng church ay mga...

. nagdadaldalan
. sinisiraan ang kapwa kapatid
. taong magpagkunwari
. taong mayaban
. ang music team mali ang
   ginagawa
. Maraming tao na tumitingin sa cellphone habang nasa service

Mukha isang porsyento na lang ang makikita mong gumagawa ng tama.
May ganun bang samahang sa Dios?

Sa tingin ko mas tama yung desisyon ng babae na wag ng bumalik.

Sa bunga mo kasi makikita ang may mabuting puno.

Kasi ayon sa salaysay mo e...

Quote:
Originally Posted by : James307 on 09-06-17 02:34 PM
"Eh! Kasi naman po Pastor may nakita ako sa loob ng church nagdadaldalan at sinisiraan ang kapwa kapatid, may taong magpagkunwari, mayabang, maging ang music team mali ang ginagawa. Maraming tao na tumitingin sa cellphone habang nasa service at ang daming mali na nakita ko sa church Pastor."

Tapos nag komenton ka na agad ng ganito.

 
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.


Di ba ayon sa'yo e...

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

E, mas malinaw pa na ikaw yung nagbintang kagad na kulto kami at ikaw yung nasa tama.

Isa pa sir ang sabi mo e....

Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-06-17 10:37 PM
kung wala sa iyo ang Espiritu ng Kaliwanagan at Katotohanan paano mo masasabing tama ka at nauunawaan mo ng lubos ito?

Paano mo na siguro na wala kami ng espiritu ng kaliwanagan at katotohanan at ikaw ay meron?

Kasi ang linawan ng sabi mo sa amin.

 
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.


Tanong lang lang po.

Reply #25
12-07-17 01:58 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Hindi ko kasi alam kung sinong kinakausap mo sa mga verses na nilalagay mo parang sinasabi na hindi na kailangan ng Diyos na magkaloob ang tao sa Templo o Iglesia?

Reply #26
12-07-17 03:41 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-07-17 01:58 PM
Hindi ko kasi alam kung sinong kinakausap mo sa mga verses na nilalagay mo parang sinasabi na hindi na kailangan ng Diyos na magkaloob ang tao sa Templo o Iglesia?

Hindi ko sinabi huwag magbigay o magkaloob sa templo sir, mas binigyan ko lang ng importansya yung isang templong tinutukoy ng biblia.

kasi sir yung pagbibigay sa templo gaya ng ten percent na ikapu ikinayayaman lang ng iisang tao o ng namumuno.

Iyan ang katotohan sa panahon ito.

Pero yung hatulan mo ang isang tao ng isa syang kulto dahil nagkomento lang sya sa kanyang napuna e, malinaw na hindi gawain makaDios.
Reply #27
12-07-17 04:54 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Bakit mas nauunawaan mo ba higit sa mga Mangangaral kung ano ang abuloy o pagkakaloob?

Hindi ito sa Tao kundi sa Diyos para sa Iglesia, Pagtulong sa Iba at sa Misyon pero kung ginagamit ito para sa personal ng ibang tao itanong muna natin sila nga ba ay kay Kristo? let us not generalize yung mga nagpapayaman maaring hindi kay Kristo at mga bulaang mangangaral.

Ngayon sinasabi ko sa iyo na maging ang pagkakaloob ay yung makakaya ng isang tao hindi sa pamamagitan ng pamimilit.

Dahil ang tunay na mananampalataya ay nagkakaloob dahil sa pag-ibig sa Diyos.
Reply #28
12-07-17 07:09 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6180
Thank You: 212
Reputation: 1
cycle19 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-07-17 04:54 PM
Bakit mas nauunawaan mo ba higit sa mga Mangangaral kung ano ang abuloy o pagkakaloob?

Hindi ito sa Tao kundi sa Diyos para sa Iglesia, Pagtulong sa Iba at sa Misyon pero kung ginagamit ito para sa personal ng ibang tao itanong muna natin sila nga ba ay kay Kristo? let us not generalize yung mga nagpapayaman maaring hindi kay Kristo at mga bulaang mangangaral.

Ngayon sinasabi ko sa iyo na maging ang pagkakaloob ay yung makakaya ng isang tao hindi sa pamamagitan ng pamimilit.

Dahil ang tunay na mananampalataya ay nagkakaloob dahil sa pag-ibig sa Diyos.

Ok sige mas nauunawaan mo na pero hindi yan ang gusto kong ipaliwanag mo kundi yung sinabi mong...
Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-06-17 10:37 PM
Ano bang hindi mo nauunawaan sa sinabi ko sige isa isahin natin.

Una paano mo nasabi na kulto kami dahil lang nagbigay kami ng komento sa post mo?

Ang sinabi  lang naman namin ay ito...

Quote:
Originally Posted by : Ekiz55 on 11-19-17 01:44 PM
Tama desisyon nung babae umalis na sya sa church na yan kasi ang daming lalang ng diablo...may church naman na walang ganyan eh..pede ka ba magsimba na may dalang baso at iikot ikot ka sa church para lang di mo mapansin ang lalang ng diablo... nakuha ko ang point ng kwento..kaso paano ka makaka fucos sa Dios kung mga katabi mo lalang ng diablo..


Quote:
Originally Posted by : luna_spark on 10-13-17 09:47 PM
This is a good story but misleading in real world.

Quote:
Originally Posted by : cycle19 on 11-08-17 07:40 PM
Sa pag-analisa ko sa kwento mukhang nasa mali ngang samahan yung babae kasi ang sabi nya e..

Ang mga nakita nya sa loob ng church ay mga...

. nagdadaldalan
. sinisiraan ang kapwa kapatid
. taong magpagkunwari
. taong mayaban
. ang music team mali ang
   ginagawa
. Maraming tao na tumitingin sa cellphone habang nasa service

Mukha isang porsyento na lang ang makikita mong gumagawa ng tama.
May ganun bang samahang sa Dios?

Sa tingin ko mas tama yung desisyon ng babae na wag ng bumalik.

Sa bunga mo kasi makikita ang may mabuting puno.

Kasi ayon sa salaysay mo e...

Quote:
Originally Posted by : James307 on 09-06-17 02:34 PM
"Eh! Kasi naman po Pastor may nakita ako sa loob ng church nagdadaldalan at sinisiraan ang kapwa kapatid, may taong magpagkunwari, mayabang, maging ang music team mali ang ginagawa. Maraming tao na tumitingin sa cellphone habang nasa service at ang daming mali na nakita ko sa church Pastor."

Tapos nag komenton ka na agad ng ganito.

 
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.


Di ba ayon sa'yo e...

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

E, mas malinaw pa na ikaw yung nagbintang kagad na kulto kami at ikaw yung nasa tama.

Isa pa sir ang sabi mo e....

Quote:
Originally Posted by : James307 on 12-06-17 10:37 PM
kung wala sa iyo ang Espiritu ng Kaliwanagan at Katotohanan paano mo masasabing tama ka at nauunawaan mo ng lubos ito?

Paano mo na siguro na wala kami ng espiritu ng kaliwanagan at katotohanan at ikaw ay meron?

Kasi ang linawan ng sabi mo sa amin.

 
Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-22-17 06:05 PM
Sige lang guys copy lang at share. Hayaan lang nating umatake ang mga kulto kasi yan naman trabaho ng kaaway.


Tanong lang lang po.

Di ba saiyo na rin galing na..

Quote:
Originally Posted by : James307 on 11-26-17 11:27 AM
Mahilig ang mga kulto na magbintang ng kung ano ano.

Reply #29
12-08-17 09:22 AM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 338
Thank You: 8
Reputation: 1
James307 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Kung hindi ka miyembro ng anumang kulto wala kang dapat ikagalit bagkus maging malinaw ang iyong stand patungkol sa mga katuruan tulad ng pagkakaloob. Ngayon tulad ng aming nabanggit ang abuloy at pagkakaloob ay turo at utos ng Diyos.

Kung ito rin ang paniniwala niyo at hindi para i generalize ang mga Pastor na kinukuha lang ito para magpayaman. Mas mabuti.

At kung nagkamali man ako sa pagkasabing kulto sa inyo kahit di ko alam relihiyon mo paumanhin. Di mo na kailangan sagutin ang mga bawat punto ko perse dahil simpleng punto lang ang kailangan at handa naming sagutin ang anumang tanong o puna.
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 07-17-18 09:22 PM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] © copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.151 seconds with 21 queries.