Mga Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo, Baha at iba pang Kalamidad. - PINOYDEN


Go Back   PINOYDEN > Tambayan Zone > Humanities

Welcome to PinoyDen Forums.

You are currently browsing our forum as a guest, please consider registering to get full access to all of our forum features, download free games, get help for your pc and cellphone problems and learn new mobile tricks like how to browse the internet using your cellphone for free. All that and more, so what are you waiting for, JOIN us now!!!! Click here to register...
 Topic: Mga Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo, Baha at iba pang Kalamidad.  (Read 76990 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Pages: [1] 2   Go Down
08-02-12 08:45 AM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Offline
 
Posts: 11997
Thank You: 3701
Reputation: 7
Vanhalen06 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
PANAHON na naman ng tag-ulan. At taun-taon ay dumadaan sa bansa ang malalakas na bagyo na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga komunidad sa siyudad at probinsya. Kung kaya,minabuti kong maglabas ng ilang impormasyon ukol sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang sakuna dulot ng bagyo ( typhoon/storm ), baha ( floodings ), landslide at iba pang kalamidad.
Ang hazard o panganib ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, kabuhayan o pagkatigil ng panlipunan (social) at pang-ekonomiyang gawain ng isang komunidad. Ito ay maaaring magresulta sa isang disaster. Ang halimbawa ng mga hazard namadalas maranasan sa Pilipinas ay bagyo, lindol, baha, flashflood, landslide, pagputok ng bulkan, storm surge, tsunami, sunog, giyera at iba pa. Ang hazard ay maaring: nag-iisa - gaya ng sunog, magkasunod o dulot ng isa pang hazard - gaya ng lindol at tsunami, lindol at landslide o malakas na ulan at landslide, at kumbinasyon - gaya ng bagyo, malakas na ulan at landslide.


Mga Uri ng Hazards at Paghahanda Rito
.
*BAGYO
.
Ang bagyo o typhoon/storm ay malakas na hanging kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas at matagal napag-ulan. Ito ay ay isang higanteng buhawi. Sa mata ng bagyo ay walang hangin subalit malakas naman ang hangin sa eyewall nito.
.
Public Storm Warning Signal(PSWS) . Ang PSWS ay mga babalang ipinalalabas ng PAGASA upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito sa oras na inilabas ang PSWS, saan ang tinatayang dadaanan nito, at ano ang mga paghahandang dapat o maaari pang maisagawa ng mga komunidad na maaapektuhan ng pagdaan ng bagyo.
*. PSW Signal Number 1 C hanging may lakas mula 30-60 kph. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 oras.
*. PSW Signal Number 2 C hanging may lakas mula 61-100kph. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 oras.
*. PSW Signal Number 3 C hanging may lakas mula 100-185 kph. Maaasahan ang pagdating sa loob ng 18 oras.
*. PSW Signal Number 4 C napakalakas na hanging hihigit sa 185 kph at maaasahan sa loob ng 12 oras.


Mga dapat gawin BAGO dumating ang bagyo
.
*. Ihanda ang radyo, flashlight at ekstrang baterya;
*. Maghanda ng pang-emergency na pagkaing hindi agad nasisira(katulad ng de-lata at biskwit),lalagyan ng tubig, first-aid kit o gamit at gamot na pang-unang lunas, at mga plastik na supot;
*. Tiyaking mabuti na makakayanan ng bubong at mga bintana ng bahay ang malakas na ihip ng hangin (parasa mga kabahayan sa maralitang komunidad, tiyakin din na kakayanin ng haligi at dingding ang lakas ng hangin sapamamagitan ng pagtatali at/o pagpapako ng maayos sa mga ito); at
*. Putulin ang mga mahahabang sanga ng mga punongkahoy namalapit sa bahay.
Mga dapat gawin HABANG may bagyo
*. Ugaliing makinig sa radyo o manood ng TV para sa regular na anunsyo o babala tungkol sa kalagayan ng bagyong paparating o kaya naman ay makibalita sa mga kapitbahay;
*. Siguraduhing may mga gamit pang-emergency na nakalagay sa lalagyang hindi nababasa;
*. Punuin ang lalagyan ng tubig, ilagay sa plastik na supot ang mga ekstrang damit, mga delata, kandila, posporo, baterya, at iba pang mahahalagang gamit;
*. Mag-ingat sa mata ng bagyo. Ito ang biglang pagtigil ng hangin at ulan at kalmado ang paligid sa isang lugar. Hudyat ito na pagkaraan ng halos 2 oras ay babalik ang mas malakas na hangin at ulan;
*. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo; at
*. Kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas, at nakasusiang pinto. Huwag kalimutan angmga gamit pang-emergencyBAHA
.
Nangyayari ang baha o floodings sa pagtaas ng tubig nang higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan na ang resulta ay pag-apaw nito sa kapatagan. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan,biglaang pagbuhos ng ulan o thunderstorm, pagka-ipon ng tubig dahil sa pagbabara ng mgadaluyan ng tubig, at tuluy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw.


FLASHFLOODS
.
Ang flashfloods ay rumaragasang agos ng tubig na may kasamang banlik, putik, bato, kahoy, at iba pa. Mabilis ang pagdating nito at mabilis din ang paghupa. Maaaring sanhi ito ng pagkakalbo ng bundok (kagaya ng dahilan kung bakit naging mapaminsala ang bagyong Sendong sa lalawigan ng Cagayan De Oro) at pagmimina (kagaya ng dahilan kung bakit naging mapaminsala ang bagyong Ondoy sa lalawigan ng Rizal).
.
Mga dapat gawin BAGO ang pagbaha
.
*. Alamin ang warning system at signal sa inyong barangay o munisipyo.
*. Obserbahan ang sitwasyon ng lugar at makinig sa ulat ng panahon mula sa PAGASA .
*. Pakinggan ang opisyal na warning signal na ibibigay ng kagawad na sumasakop sa sona.
*. Ihanda ang mga pangunahing kakailanganin sa paglikas tulad ng damit, kumot, pagkain, maiinom na tubig, gamot, posporo, kandila, flashlight, radyong de-baterya, banig, at iba pa. Maiging nakabalot ang mga ito sa plastik.
*. Itago o ilagay sa plastik ang mga mahahalagang dokumento at papeles.
*. Mag-imbak na ng malinis na inuming tubig.
*. Siguraduhin na magkakasama ang lahat ng miyembro ng pamilya at ihanda ang bawat isa sa anumang mangyayari.
*. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center at ang pinakamalapit na daan patungorito.
*. Maghintay sa warning signal naibibigay ng kagawad tungkol sapaghahanda sa paglikas at sa mismong paglikas.
*. Makipag-ugnayan sa nakatalagang kagawad kung nais nang lumikas patungo sa kamag-anak sa ibang barangayupang maitala.
*. Ang Barangay Disaster Coordinating Council (BDCC) ay dapat maghanda ng kanilang gamit tulad ng malalaking flashlight, radyong de-baterya,warning device (megaphone, pito, kalembang), mga matitibay na lubid, first aid kit, sasakyang may sapat na gasolina para sa mabilis na paglikas at pakikipag-ugnayan, mga gamit pang-komunikasyon tulad ng cellphone, mga kagamitan tulad ng martilyo, liyabe, wrench, pala, at iba pa.
*. Kung sa pagtantya ay magtutuluy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig ay lumikas nabago pa masira ang mga daan at mga tulay.
*. Ilipat na ang mga alagang hayop sa mataas na lugar.
*. Bago lumikas, patayin muna ang kuryente at ikandadong mabuti ang bahay.
.
Mga dapat gawin HABANG may baha
.
*. Iwasan ang mga lugar na may tubig-baha lalo na kung hindi nakasisiguro sa lalim nito. Huwag lumusong o tumawid sa mga tubig na hindi alam ang lalim, gaya ng ilog o sapa.
*. Kung may dalang sasakyan at inabot ng baha, huwag piliting tawirin ang baha laluna kung malakas ang agos nito at hindi matantya ang lalim.
*. Huwag payagang maglaro ang mga bata sa baha. Huwag languyan o tawirin ng bangka ang mga binahang ilog.
*. Siguraduhing lutung-luto ang mga pagkain at iwasang marumihan ang mga tirang pagkain.
*. Pakuluan ang tubig bago ito inumin.
.
Mga dapat gawin PAGHUPA ng baha
.
*. Gumamit ng flashlight kapag muling papasukin ang binahang bahay.
*. Maging alerto sa mga bagay namaaaring pagsimulan ng sunog.
*. Tiyaking malinis at hindi narumihan ng tubig-baha ang mga pagkain at inumin. Lutuin muna ng mabuti o pakuluan ito bago kainin o inumin.
*. Iulat sa mga kinauukulan ang mga nasirang pasilidad gaya ngposte at kawad ng kuryente, tubo ng tubig, at iba pa.
*. Siguraduhing nasiyasat ng mabuti ng isang marunong sa kuryente ang switch ng kuryenteng nabasa at lahat nggamit na de-kuryente bago gamiting muli ang mga ito.LANDSLIDE
.
Nagaganap ang landslide sa pagbagsak ng lupa, putik, o mga malalaking bato dahil sa pagiging mabuway ng burol o bundok. Karaniwan itong idinudulot ng malakas o tuluy-tuloy na pag-ulan o di kaya naman ay paglindol. Nagiging dahilan din o nakapagpapalala ng landslide angpagmimina, paggawa ng kalsada, di-akmang paggamit ng lupa, at pagputol ng mga puno sa kagubatan.
.
Mga Dapat Tandaan
.
*. Ang landslide ay walang babala.Sa mga pagguhong sanhi ng paglindol, ang lindol mismo o mga aftershock nito ang magsisilbing babala. Malaki rin ang epekto ng matinding pag-ulan - dahil sa pagkababadng lupa sa ulan, napapadali nitoang pagguho ng lupa. Dahil walang babala, wala ring sapat na oras o panahon upang makalikas.
*. Iwasan ang mga natukoy na mapanganib na lugar hanggat maaari. Iwasang magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito.
*. Magbuo ng sistema ng babala sa komunidad para sa lindol at mga dulot nitong hazard katulad ng landslide.
*. Magbuo ng Evacuation Plan para sa mga lugar na may banta ng panganib. Tiyaking makapagtukoy ng mga ligtas na relocation site.
*. Magtayo ng mga warning stations at palagian itong bantayan upang makapagbigayng babala kung kinakailangan.
*. Piliing mabuti ang paglalagyan ng mga rain gauge upang ito ay makakuha ng sapat na daming ulan. Regular itong i-monitorupang maging wasto ang basehan ng warning signal. Ito ay kailangang mabantayang mabuti upang hindi masira at magsilbi para sa wastong gamitng taong bayan. Magsagawa ngpagsasanay sa mga taumbayanhinggil sa pagbasa ng rain gauge.
*. Maiging laging may nakahandang mga relief goods ang lokal na pamahalaan sapagkat mataas ang posibilidad na makulong o ma-isolate ang ilang mga barangay dahil sa pagguho ng mga bundok.
*. Gawing batas ang pagbawal sa pagtotroso at magkaroon ng programa o polisiya sa pagtatanim ng mga punong-kahoy.


EPIDEMYA
.
Ang epidemya ay mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng nakahahawang sakit ng mas mabilis kaysa normal nitong pagkalat sa isang partikular na lugar. Halimbawa ng mga nakahahawang sakit: tigdas, dengue , malaria, diarrhea at cholera.
Mga dapat gawin upang makaiwas sa epidemya
*. Panatilihing malinis ang kapaligiran mula sa tahanan hanggang sa buong sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng mga lugar na pinagmumulan ng sakit tulad ngbaradong kanal, basurahan, at palikuran.
*. Kumain ng wastong pagkain at iwasan ang mga junk foods tulad ng chichirya at soft drinks lalo na sa mga bata.
*. Sa mga komunidad na walang potable water system, pakuluang mabuti ang tubig bago inumin.
*. Pabakunahan ang mga bata laban sa sakit; ang mga barangay clinics ay may librengukol dito.
*. Ang pagkakaroon sa isang komunidad ng mas mataas sa dalawang bilang ng kaso ng mga nabanggit na sakit ay senyales na ng pagkalat ng sakit na maaaring mauwi sa epidemya; i-report kaagad ito sa pinakamalapit na barangay at/o kinauukulang ahensya ng Department of Health (DOH) .
(Ang mga impormasyon na nakalap dito ay mula sa pananaliksik na ginawa ng Corporate Network for Disaster Response (CNDR) upang maintindihan ng mamamayan, lalo na ng maralitang sektor, ang pinagmumulan ng sakuna at paano makakapaghanda bago atmatapos mangyari ang mga ito.)
.
Importante!
.
Alamin ang Emergency HotlineNumbers During Disaster sa Pilipinas.
Reply #1
08-02-12 06:16 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1140
Thank You: 55
Reputation: 1
thams15 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Thanks sa advice t.s asan yung paghahanda sa giyera
Reply #2
08-02-12 10:34 PM
 • Sr. Member
 • ****
 • Male Offline
 
Posts: 6152
Thank You: 607
Reputation: 18
cute_huckfin has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
haba ah..

Nice..
Reply #3
08-03-12 09:26 AM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Offline
 
Posts: 11997
Thank You: 3701
Reputation: 7
Vanhalen06 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : thams15 on 08-02-12 06:16 PM
Thanks sa advice t.s asan yung paghahanda sa giyera
Takbo at tago lang gagawin natin diyan
Reply #4
08-03-12 03:12 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 1263
Thank You: 187
Reputation: 1
JAYSONSMRT25 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Quote:
Originally Posted by : thams15 on 08-02-12 06:16 PM
Thanks sa advice t.s asan yung paghahanda sa giyera

maghanda ng armas at pagkain at tubig,

Gawing legal ang droga para dumami yong mga adik na matatapang at para lumakas ang loob nila sa laban
Reply #5
08-03-12 03:42 PM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Offline
 
Posts: 13091
Thank You: 232
Reputation: 1
Askman has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Ano ang tamang gawin kapag bumabagyo at pagtapos ng bagyo?
Edi wag sisihin ang PAGASA kapag nagkamali sila at kapag maraming namatay sa bagyo! Tao lang sila at nature ang kalaban natin! Saka may mga times na unpredictable ang nature... Kaya kapag may nangyayaring sakuna, kalamidad, bagyo, lindol, etc... Inaasahan kong mas lalo lang lalala ang sitwasyon after ng mga sakunang ito dahil sa kagagawan ng tao...
Reply #6
08-06-12 04:27 AM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 1299
Thank You: 15
Reputation: 1
roland2012 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ok to
Reply #7
08-07-12 07:50 AM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Offline
 
Posts: 11997
Thank You: 3701
Reputation: 7
Vanhalen06 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Dapat may kumpletong info tulad nito ang mga PD member na nasa probinsiya,
lalo na yung nasa liblib na lugar
Reply #8
08-07-12 08:16 AM
 • Hero Member
 • *****
 • Offline
 
Posts: 13477
Thank You: 1261
Reputation: 8
Rjn125 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
salamat sa karagdagang kaalaman brad.. malaking tulong ito..
Reply #9
08-08-12 07:22 AM
 • Hero Member
 • *****
 • Male Offline
 
Posts: 11997
Thank You: 3701
Reputation: 7
Vanhalen06 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Napapanahon ang ganitong info at nawa'y makarating sa mga kababayan nating walang nalalaman sa ganito
Reply #10
11-29-12 11:30 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 3782
Thank You: 539
Reputation: 12
thuglife08 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
this one is good ts
Reply #11
11-30-12 05:03 AM
 • PinoyDen Adik
 • ******
 • Male Offline
 
Posts: 22558
Thank You: 597
Reputation: 5
metalsaiyan has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
ts dahil jan eto sayo
Reply #12
12-03-12 02:45 PM
 • Full Member
 • ***
 • Offline
 
Posts: 418
Thank You: 109
Reputation: 0
Boytabo has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
oks to thread...

yung lang sa gyera.... maksliksik nga....
Reply #13
12-03-12 03:14 PM
 • Jr. Member
 • **
 • Offline
 
Posts: 117
Thank You: 36
Reputation: 1
gel2029 has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
Reply #14
12-03-12 10:47 PM
 • Full Member
 • ***
 • Male Offline
 
Posts: 2693
Thank You: 147
Reputation: 1
Niboresrun has no influence.barely matters.is working their way up.might someday be someone...is on the verge of being accepted.is a rising star!has a powerful will.is a force to reckon with.has great potential!has an aura about them.is leading the good life!is awe-inspiring!
pamarka ako otor
Pages: [1] 2   Go Up
 

All dates are GMT+8:00. The date now is 05-21-18 05:15 AM
WWW.PINOYDEN.COM.PH does not store any files on it's server, we are just indexing other sites contents!
WWW.PINOYDEN.COM.PH [Ang Tambayan ng pinoy!] copyright 2008-2009 All Rights Reserved.
Contents published on www.PinoyDen.com.ph requires permission for reprint.

Page created in 0.135 seconds with 20 queries.